Quay trở lại

UnitEx

Nền tảng giao dịch cung cấp các dịch vụ để quản lý ví tiền điện tử và bao gồm cả việc thực hiện các giao dịch trao đổi tiền điện tử-tiền fiat và tiền điện tử-tiền điện tử.

Trang web của dự án
UnitEx
lợi ích

Lợi ích và giá trị

Unitex được đăng ký theo luật pháp Estonia và có giấy phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử do Cơ quan quản lý Tài chính quốc gia RAB cấp.
Công ty tài chính Thụy Sĩ GTI NET AG có giấy phép quản lý tài sản là tổ chức đảm bảo tính thanh khoản và sự an toàn của các khoản tiền gửi.

Nhiệm vụ

Giải quyết những nhiệm vụ nào

Hỗ trợ việc phát hành token mới trên blockchain Cryptounit, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài sản. Lưu trữ an toàn các khoản tiền của khách hàng trong ví của tổ chức giám sát, giao dịch thông thường.

Chia sẻ điều này
06 Dự án tiếp theo

UGPay Group AG