Quay trở lại

UGPay Group AG

Nhà phát hành, nắm giữ và bán token đầu tư WCRU.
UGPAY GROUP AG là công ty đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và được thành lập tại Thụy Sĩ, một trong những khu vực pháp lý uy tín nhất trên thế giới và là lựa chọn của các công ty đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất, cũng như các ngân hàng hàng đầu thế giới.

Trang web của dự án
UGPay Group AG
lợi ích

Lợi ích và giá trị

Một dự án độc đáo cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu.

Nhiệm vụ

Giải quyết những nhiệm vụ nào

Mang lại cơ hội cho tất cả mọi nhà đầu tư trở thành đồng sở hữu của các dự án hàng đầu trong các ngành như: khai thác vàng, sản xuất phim Kit Marvel, công nghệ bazan, sản xuất kim cương Vande Ka, cũng như các dự án khác nhau trong các lĩnh vực bất động sản, tiền điện tử và thậm chí cả cổ phiếu và chứng khoán của các công ty hàng đầu thế giới.

Chia sẻ điều này
07 Dự án tiếp theo

uGain