Quay trở lại

Các đảm bảo kỹ thuật số mới (New Digital Evolution – NDE)

Đây là một dự án được tạo ra để kết hợp nền kinh tế thực với nền kinh tế kỹ thuật số. NDE dựa trên công nghệ blockchain hiện đại, sử dụng các token như một bảo đảm kỹ thuật số. Đó là sức mạnh tổng hợp giữa “các công nghệ kỹ thuật số hiện có” và “thế giới kinh tế truyền thống”, nơi WCRU là những đảm bảo kỹ thuật số “tích cực”.

Các đảm bảo kỹ thuật số mới (New Digital Evolution – NDE)
lợi ích

Lợi ích và giá trị

Sử dụng WCRU như một bảo đảm kỹ thuật số mang lại 6 lợi ích quan trọng:

  • một đảm bảo tích cực bằng cách sử dụng ứng dụng staking mang lại thu nhập hàng năm
    định giá lại WCRU (giá trị dự báo 1000 $ / WCRU vào năm 2024)
  • sử dụng từ năm 2021
    sử dụng nhanh chóng (chỉ vài phút để điền dữ liệu người dùng)
  • có nhu cầu nhanh chóng khi cần thiết (hệ thống trao đổi ngay lập tức các đảm bảo giữa những người dùng sau khi hết hạn hợp đồng)
  • thanh lý nhanh chóng (toke nằm trên thị trường tự do cho phép việc bán nó được dễ dàng và nhanh chóng)

NDE làm tăng sức mua của một loạt hàng hóa và dịch vụ hàng ngày bằng cách sử dụng token kỹ thuật số hoặc tiền điện tử như một “bảo đảm”.

NDE đã tạo ra một hệ thống cho phép bạn kiểm tra xếp hạng giữa những người dùng một cách an toàn, bảo mật và tức thì.

lợi ích

Giải quyết những nhiệm vụ nào

Mọi thứ hoạt động trên blockchain thông qua các hợp đồng thông minh.

Hợp đồng thông minh đảm bảo việc chuyển tự động cho người cho vay các token được đặt làm đảm bảo trong trường hợp mất khả năng thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuận giữa các bên khi ký hợp đồng thông minh.

Các đảm bảo và các khoản tín dụng trên blockchain chỉ trong vài phút.

Trong các cơ chế tín dụng và đảm bảo, NDE dùng công nghệ Blockchain hiện đại để sử dụng Security token làm đảm bảo kỹ thuật số có tính thanh khoản cao vì các giao dịch kỹ thuật số chỉ mất vài phút.

Mua security token hiện nay có thể được coi là một khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi ích kép ngay lập tức:

  • có thể được sử dụng làm đảm bảo,
  • mang đến cơ hội kiếm tiền thông qua staking.

Vì đây chủ yếu là việc trao đổi cổ phiếu kỹ thuật số, độ tin cậy và định giá của các tài sản sẽ được sử dụng trong các đảm bảo khác nhau là điều rất quan trọng. Để thực hiện điều này sử dụng đảm bảo kỹ thuật số – đây là lịch sử liên quan đến quyền sở hữu các token, qua đó dự án NDE cho phép một đối tác, nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, ngân hàng hoặc cá nhân khác kiểm tra tình hình tài sản kỹ thuật số để sử dụng bảo đảm kỹ thuật số.

Chia sẻ điều này
01 Dự án tiếp theo

Học viện Nhà đầu tư tư nhân