Quay trở lại

Học viện Nhà đầu tư tư nhân

Đây là một cổng thông tin giáo dục trực tuyến để đào tạo các cá nhân về đầu tư. Học viện Nhà đầu tư tư nhân được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 2011 với tư cách là một dự án giáo dục các đối tác về kiến thức tài chính và đầu tư, được thiết kế để giúp mọi người trở nên hiểu biết hơn và thành công hơn trong cả việc đầu tư và quản lý tài chính của họ.

Trang web của dự án
Học viện Nhà đầu tư tư nhân
lợi ích

Lợi ích và giá trị

Mang lại cho những ai đang phấn đấu đạt đến một mức độ hạnh phúc tài chính mới những thông tin hữu ích và có giá trị, từ đó mở ra cho họ khoa học về đầu tư. Các khóa học của API được thiết kế cho hầu hết mọi lứa tuổi, từ người mới bắt tham gia đầu đến những học viên đã có kinh nghiệm, bởi vì tất cả mọi người, bất kể ở độ tuổi nào, đều có thể nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về đầu tư và cải thiện bản thân trong lĩnh vực này.

Nhiệm vụ

Giải quyết những nhiệm vụ nào

Đặc điểm chính của Học viện Nhà đầu tư tư nhân là sự phát triển không chỉ về trí tuệ, mà còn cả về tiềm năng tinh thần của con người. Không có thứ bậc trong tập thể, mỗi học viên là một thành viên của một gia đình lớn, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ cách tiếp cận này, chất lượng kiến ​​thức tăng lên và học viên tốt nghiệp có được tất cả các kỹ năng cần thiết để đầu tư dài hạn thành công.

Chia sẻ điều này
02 Dự án tiếp theo

Thiên tài Tài chính