Đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật của chúng tôi có đề cập đến một số trường hợp chúng tôi cần thông tin để xác nhận danh tính của bạn. Thông thường, thông tin này sẽ bao gồm địa chỉ email để đăng nhập thông qua tài khoản cá nhân International Marketing Community INC và để quản lý tài khoản của bạn.

Hơn nữa, để bạn thực hiện mua hàng, nhận tiền thưởng và quà tặng, gửi và rút tiền trong tài khoản cá nhân cũng như thực hiện các hoạt động khác trong tài khoản cá nhân của mình, chúng tôi cũng sẽ cần từ bạn thông tin cần thiết và đầy đủ để xác nhận danh tính của bạn, cũng như thông tin liên hệ của bạn chỉ nhằm mục đích để chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn và bảo mật cần thiết cho việc mua hàng và các giao dịch của bạn trong tài khoản cá nhân, cũng như bảo mật cho quà tặng, tiền thưởng của bạn, đồng thời cung cấp phản hồi cho bạn nhằm phục vụ những mục đích này.

Bằng việc đăng ký trên trang web https://evo.rich/, nêu thông tin về bản thân, bạn đồng ý với việc xử lý của International Marketing Community INC (cụ thể là: thu thập, tích lũy, hệ thống hóa, lưu trữ, làm rõ, sử dụng, phổ biến, cá nhân hóa, chặn, hủy) dữ liệu cá nhân của bạn và cho phép chủ sở hữu trong trường hợp cần thiết đăng tải toàn bộ hoặc một phần dữ liệu của bạn để cung cấp dịch vụ chất lượng cao theo các điều khoản của thỏa thuận đối tác.

Với sự đồng ý này, bạn xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ tin cậy của các dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong quá trình đăng ký cũng như sự cập nhật kịp thời của chúng. Bạn cần cung cấp ngay các tài liệu xác nhận tính xác thực của dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp nhằm mục đích xác minh chính xác theo yêu cầu của International Marketing Community INC.

Thông tin của mình mà bạn tự nguyện nhập vào biểu mẫu đăng ký trên trang web của công ty được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn, phân tích các liên hệ, câu hỏi, yêu cầu và sự quan tâm của người dùng. Ví dụ: để hỗ trợ bạn thực hiện các thao tác cần thiết trong tài khoản của mình, đưa ra các đơn đề nghị, giữ liên lạc với bạn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho bạn, thông báo cho bạn về những thay đổi trong hoạt động của các bộ phận của công ty, về các chương trình khuyến mại đang diễn ra, những ưu đãi hấp dẫn, quà tặng từ công ty, cũng như thiết lập việc gửi thư hàng loạt về các tin tức, ưu đãi mà bạn quan tâm.

Đồng thời, Công ty International Marketing Community INC có nghĩa vụ không phổ biến dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba mà không có căn cứ pháp lý và cần thiết theo quy định của pháp luật nơi đăng ký của Công ty.

Bạn luôn có thể hủy đăng ký nhận thư hàng loạt chứa những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi tùy chọn của mình bây giờ hoặc sau này, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bạn muốn – trong tài khoản cá nhân của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.

Công ty International Marketing Community INC thực hiện tất cả các hành động cần thiết để tuân thủ pháp luật hiện hành của Bang Delaware, Hoa Kỳ.

Chia sẻ điều này