Điều khoản sử dụng trang web

Với việc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và bạn đồng ý tuân theo chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

https://evo.rich/ là một trang web được sở hữu và điều hành bởi International Marketing Community INC. (sau đây gọi là – “Chúng tôi”). Chúng tôi được đăng ký tại bang Delaware với số công ty 7906579 và văn phòng đăng ký của chúng tôi đặt tại địa chỉ: USA, 16192 Coastal Highway, Lewes, 19958 Delaware, County of Sussex.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang web này và các tài liệu được đăng tại đây. Tất cả các quyền được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế. Bạn không được in bản sao hoặc tải xuống bất kỳ đoạn trích nào từ bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi. Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi và vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy tất cả các bản sao của tài liệu bạn đã tạo theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do các bên thứ ba đăng trên trang của chúng tôi (kể cả nội dung do đối tác và khách hàng đăng tải), bao gồm nội dung tục tĩu, video, ảnh và lời nói “thô tục” trong các cuộc thảo luận. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng gửi thư đến địa chỉ bên dưới để ban quản trị xem xét với các thông tin sau: (i) bằng chứng về quyền sở hữu của bạn; (ii) vị trí chính xác của nội dung vi phạm quyền của bạn và bất kỳ bản sao nào của nội dung đó. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung đó. Địa chỉ nhận thông báo: “International Marketing Community INC” USA, 16192 Coastal Highway, Lewes, 19958

SỰ TIN TƯỞNG VÀO THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web này không thể được coi là khuyến nghị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự tin cậy của bạn đối với những thông tin này hoặc của bất kỳ người nào khác mà bạn đã thông báo về nội dung của chúng.

THAY ĐỔI NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB

Chúng tôi cố gắng cập nhật trang web này thường xuyên và có thể thay đổi nội dung của nó bất cứ lúc nào. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tạm ngừng quyền truy cập vào trang web hoặc đóng website vô thời hạn.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác của tập đoàn và các bên thứ ba liên kết với chúng tôi, bằng văn bản này miễn trừ:

  • Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà bất kỳ người dùng nào phải gánh chịu liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web này hay bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Với việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với quá trình xử lý đó và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu bạn cung cấp là chính xác.

VIRUS, HACKING VÀ CÁC TỘI PHẠM KHÁC

Bạn không được sử dụng trang web này với mục đích xấu bằng cách đưa vi rút, trojan, “sâu”, bom logic hoặc tài liệu khác có hại hoặc có hại về mặt công nghệ (gọi chung là “vi rút”). Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được liên kết với trang web này. Bạn không được tấn công trang web này bằng cách buộc nó từ chối dịch vụ.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ TUYỂN CHỌN THÔNG TIN

Bạn không thể nêu đường link đến trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không thể tuyển chọn và đăng lại nội dung trên trang này bằng cách thủ công hoặc tự động mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty”International Marketing Community INC”. Trang web này không thể được đăng trên bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thu hồi quyền đăng liên kết, chọn lọc và đăng trên một trang web khác mà không cần thông báo trước.

ĐƯỜNG LINK TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Các liên kết trên trang web của chúng tôi đến các trang web khác và các tài nguyên do bên thứ ba cung cấp chỉ được cung cấp cho bạn để thông tin đến bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

QUYỀN TÀI PHÁN VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Tòa án của Bang Delaware, Hoa Kỳ là tòa án duy nhất sẽ có quyền tài phán đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập vào trang web của chúng tôi. Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của Bang Delaware, Hoa Kỳ.

CÁC THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng webisite này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện.

CÁC CÂU HỎI CỦA BẠN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ https://evo.rich/ . Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Chia sẻ điều này