Chính sách bảo mật

GIỚI THIỆU

Công ty International Marketing Community INC coi việc lưu trữ thông tin bảo mật cá nhân của bạn là nhiệm vụ chính trong mọi hoạt động của Công ty.

Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho các trang web của International Marketing Community INC và không áp dụng cho các tổ chức và cá nhân khác mà chúng tôi có thể chỉ dẫn đến trong các biểu ngữ hoặc đường link trên trang web của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, chúng tôi sẽ cần nhận từ bạn những dữ liệu sau sẽ được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ:

  • Thông tin cá nhân: họ tên, thông tin hộ chiếu, địa chỉ e-mail, điện thoại, skype.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ, xử lý và bảo vệ theo luật hiện hành về bảo vệ thông tin cá nhân tại quốc gia có trụ sở chính của International Marketing Community INC.

SỬ DỤNG COOKIES

Để nâng cao trải nghiệm sử dụng các website, trang web International Marketing Community INC sử dụng các file – cookie. Bạn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt và chặn việc chấp nhận tất cả cookie. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên hạn chế hoặc tắt cookie, vì điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bạn với trang web International Marketing Community INC và khiến một số chức năng và dịch vụ hoạt động không chính xác.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty chỉ sử dụng thông tin cá nhân nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cao của dịch vụ được cung cấp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. Thông tin nhận được cần để xác minh danh tính và thông tin liên hệ, v.v . Thông tin cũng có thể cần để đăng ký và thiết lập tài khoản, tạo số tài khoản và mật khẩu an toàn, giữ cho tài khoản của bạn hoạt động, cung cấp thông tin tài khoản, cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ được cung cấp và thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi bổ sung mà bạn có thể quan tâm.

CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO CÁC BÊN THỨ BA

International Marketing Community INC thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để duy trì mức độ bảo mật cao cho các dữ liệu cá nhân của bạn. Nhân viên, quản lý, cán bộ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và/hoặc đại diện của chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật hoàn toàn đối với thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba theo quy định của pháp luật nơi đăng ký của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình, chỉnh sửa thông tin bạn có hoặc cấm sử dụng và phổ biến dữ liệu cá nhân của bạn nếu quyền riêng tư của bạn bị vi phạm.

THAY ĐỔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn cũng có quyền thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu của mình trong Tài khoản cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến thông báo bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

TỪ CHỐI CUNG CẤP THÔNG TIN

Chúng tôi không nài nỉ bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, nhưng điều này có thể gây trở ngại cho việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Điều quan trọng là thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn phải đầy đủ, chính xác và cập nhật. Bạn nên thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi. Thông tin liên hệ cần thiết cho việc này được nêu ở trên.

Chia sẻ điều này